torsdag 6 maj 2010

Vart är man på väg?
Jag börjar undra om situationen i Rosengård och vad som orsakar sådana händelser! Är det uppmärksamhet man ute efter? Har svårt att tro det, för uppmärksamheten finns och Rosengård har alltid varit ett område som engagerar många.
Åtaliga insatser har gjorts för att förbättra situationen i stadsdelen. Man öppnade fritidsgårdar för barn och ungdomar. Fritidsgårdarna är väl utrustade och bland de bästa i landet vågar jag påstå.
Det som saknas i stadsdelen är mer ordning och reda. Att vuxna människor tar sitt ansvar och agerar för att hindra skadegörelse, bränder och våld som förekommer. Alla måste tänka på konsekvenserna och hur detta påverkar bilden av Rosengård som redan har en ganska dålig bild både i Sverige och utomlands. Vad sänder detta för signaler?
Jag vill hälsa alla som orsaker skador och bränder och försöker på alla sätt att förstöra för många skötsamma Rosengårdsbor att vi aldrig kommer att ge upp och Rosengård kommer aldrig att vara en laglös stadsdel. Stadsdelen är en del av Malmö och kommer alltid att vara det.
Det utanförskapet och segregationen som finns i stadsdelen kan motverkas bara genom att få fler vuxna i arbete höja kompetensen hos alla arbetssökande för att ta sig in på arbetsmarknaden. Språket är nyckeln till integrationen och utan det är alla insatser kortsiktiga och dömda att misslyckas!
Montaser Eneim (M)
Vice ordförande Rosengård sdn, riksdagskandidat

söndag 25 april 2010

Herrgårdens Förskolan Rosengård

Vad var det vi sa?
I över två års tid har vi yrkat om att stänga den aktuella förskolan utan att få gehör från socialdemokraterna och hela vänsterkartellen! Vi har till och med reserverat oss för budgeten 2009 för att just denna förskola inte var med i planeringen om avveckling under 2010. Avvecklingen skulle göras med anledning av den dåliga arbetssituationen och miljön.
Vänstermajoritetens svar har alltid varit att Herrgårdens förskola har renoverats och är i bra skick. Frågan är hur ärliga har socialdemokraterna varit? Hot och våld mot personalen har vi aldrig fått veta och det tycker jag är märkligt!
Att Andreas har en uppfattning om att kriminella gäng försöker ta över området är helt fel för Rosengård är inget område där det saknas lagar och regler. Polisen närvaro ger effekt och resultatet märks ganska tydligt!
Många saker har vi påtalat för att utveckla stadsdelen till det bättre, men vänsterkartellen har svårt att ta emot våra goda idéer trots att de kommer stadsdelen till gagn.

Montaser Eneim (M)
Viceordförande Rosengårdstadsdelsnämnd, riksdagskandidat